Triedený zber

 • Naše služby

 • Na tomto obsahu stránky sa pracuje.

 • Triedený zber je súčasťou moderného odpadového hospodárstva a jeho úspešnosť vo veľkej miere záleží od uvedomelosti každého občana a o jeho aktívnom podieľaní sa na triedení odpadu. 
 • Prečo triediť odpad?

 • Významne sa znižuje množstvo komunálneho odpadu na skládkach.
 • Vytriedený odpad sa stane druhotnou surovinou, čím sa šetria prírodné zdroje, energia a náklady.
 • Šetríme tak životné prostredie.
 

 • Papier

 • noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, papierový obal, kartón, lepenka, kancelársky papier, atď.
 • krabice od vajíčok, rolky od toaletného papiera, znečistený papier (potravinami, farbou, maltou,....), kopírovací papier, faxový papier, celofán a voskovaný papier, hygienické potreby (plienky, vreckovky,...), vata, obaly od sladkostí a slaností.
 • Papier vkladáme do zberných nádob s označením "papier" alebo do modrých zberných nádob.
 • Plasty

 • stlačené PET fľaše, plastové fľaše, uzávery z fliaš, obalové fólie, tégliky z jogurtov, masla, potravín, kozmetiky a iných predmetov, plastové hračky, polystyrén, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok.
 •  znečistené plasty (potravinami, zeminou, farbami, maltou , ...) obaly od sladkostí a slaností, celofán, podlahové krytiny, molitan, plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov.
 • Plasty vkladáme do zberných nádob s označením "plasty" alebo do žltých zberných nádob.
 • Sklo

 • fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre, obaly z potravín, zaváranín, tabuľové sklo, sklo z okuliarov.
 • uzávery z fliaš od nápojov, silne znečistené sklo (potravinami, maltou,...) porcelán, keramika, zrkadlá, auto sklo, dymové sklo, drôtené sklo, sklobetóny, žiarovky, žiarivky, výbojky, plexisklo, teplomer, TV obrazovky.
 • Sklo vkladáme do zberných nádob s označením "farebné/biele sklo" alebo do zelených zberných nádob.
 • Kovové obaly

 • kovové obaly od potravín - plechovky od nápojov, konzervy, tégliky od paštét, hliníkové fólie (viečka z jogurtov a smotany, obaly zo syrov a čokolád...), tégliky od čajových sviečok, kompótové viečka, kuchynské predmety, alobal.
 • obaly veľmi znečistené potravinami, farbou, chemikáliami, obaly z jedov a glejov, tlakové nádoby.
 • Kovové obaly vkladáme do zberných nádob s označením "plasty/kovové obaly" alebo do žltých zberných nádob spolu s plastmi.
 • Tetrapaky

 • stlačené viacvrstvové (krabicové) obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína.
 • znečistené VKM potravinami, viacvrstvové obaly od kávy, kakaa, vegety, korenín, nanukov, žuvačiek.
 • Tetrapaky vkladáme do zberných nádob s označením "plasty/tetrapaky" alebo do nádob s označením "plasty" alebo do žltých zberných nádob.