Zber a odvoz odpadu

 • Naše služby

 • Na tomto obsahu stránky sa pracuje.
 • Spoločnosť NEHLSEN-EKO, spol. s.r.o. zabezpečuje zber a odvoz komunálného odpadu v meste Topoľčany a priľahlých obciach na základe vopred vypracovaného harmonogramu a podľa charakteristiky odpadu.
 • Pre obyvateľov aj podnikateľov ponúkame veľkoobjemné kontajnery:
 • prenájom veľkoobjemného kontajnera 5 m3/7 m3
 • prenájom abrollového kontajnera 30m3
 • jeho dovoz a odvoz po uplynutí vopred dohodnutého času
 • bezpečné zneškodnenie odpadu
 • Objednávky orientujte na náš dispečing:
 • Zabezpečujeme aj likvidáciu nebezpečných odpadov:
 • Táto ponuka platí najmä pre medicínske a kozmetické služby.