Kompostáreň

Kompostáreň mesta Topoľčany - Ul. Pivovarnícka (oproti dotrieďovaciemu dvoru mesta Topoľčany), 955 01 Topoľčany

Otváracie hodiny:      pondelok až piatok:    06:00 - 15:30
                                        sobota:                          09:00 - 11:00

  • bezplatný výdaj kompostu je na základe občianskeho preukazu
    (len pre obyvateľov Topoľčian a jeho mestských častí)
  • max. odber kompostu na jedného obyvateľa je 300 kg/rok (cca 5 vriec) 
  • k odberu kompostu je potrebné si priniesť vlastné vrecia 
  • tel. kontakt: 0911 278 475