Údržba miestnych komunikácií

Spoločnosť NEHLSEN-EKO, spol. s.r.o. na základe zmluvy s mestom Topoľčany zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií (čistenie a stavebná časť):

  • strojné a ručné čistenie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, spevnených plôch, parkovísk (okrem parkovísk viazaných zmluvným vzťahom), chodníkov, ich zimná údržba a vykonávanie prepravy pre potreby mesta, polievanie miestnych komunikácií v letných mesiacoch, 
  • oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, spevnených plôch, parkovísk (okrem parkovísk viazaných zmluvným vzťahom), čakární MHD, dopravného značenia miestnych komunikácií v správe mesta,
  • vykonávanie stavebnej údržby a prác stavebnými mechanizmami (čistenie kanalizačných vpustí, zdvíhanie kanalizačných vpustí).