Zber a odvoz odpadu

Spoločnosť NEHLSEN-EKO, spol. s.r.o. zabezpečuje zber a odvoz komunálného odpadu v meste Topoľčany a priľahlých obciach na základe vopred vypracovaného harmonogramu a podľa charakteristiky odpadu.

Pre obyvateľov aj podnikateľov ponúkame veľkoobjemné kontajnery:

  • prenájom veľkoobjemného kontajnera 5 m3/7 m3
  • prenájom abrollového kontajnera 30m3
  • jeho dovoz a odvoz po uplynutí vopred dohodnutého času
  • bezpečné zneškodnenie odpadu

Objednávky orientujte na náš dispečing:

Zabezpečujeme aj likvidáciu nebezpečných odpadov:

Táto ponuka platí najmä pre medicínske a kozmetické služby.