Kompostáreň

Kompostáreň mesta Topoľčany - Ul. Pivovarnícka (oproti dotrieďovaciemu dvoru mesta Topoľčany), 955 01 Topoľčany

Otváracie hodiny:          pondelok až piatok:    06:00 - 15:30
                                            sobota:                          09:00 - 11:00

- bezplatný výdaj kompostu je na základe občianskeho preukazu
  (len pre obyvateľov Topoľčian a jeho mestských častí)
- max. odber kompostu na jedného obyvateľa je 300 kg/rok (cca 5 vriec) 
- k odberu kompostu je potrebné si priniesť vlastné vrecia 
- tel. kontakt: 0911 278 475 

Ako rozdeľujeme kompostovanie

Rozoznávame 3 úrovne kompostovania:
Domáce kompostovanie – znamená kompostovanie biologického odpadu ako aj súčasné používanie kompostu v záhradách patriacich súkromným domácnostiam.

Komunitné kompostovanie – znamená kompostovanie, ktoré vykonáva skupina ľudí v určitej lokalite (ulica rodinných domov, záhradkárska osada, panelový blok, škola, obec...) s cieľom spoločne kompostovať biologický odpad, ktorý vzniká v danej lokalite. Vznikajúci kompost je využívaný pre vlastnú potrebu komunity.

Komunálne/priemyselné kompostovanie – znamená kompostovanie biologického odpadu z väčšej zvozovej oblasti na centrálnej kompostárni, ktoré vykonáva napr. špecializovaná firma vo väčšine na komerčnej báze. Kompost môže byť použitý pre vlastnú potrebu alebo dávaný do obehu predajom.

Čo je vlastne kompostovanie?

Kompostovanie je človekom riadený a kontrolovaný proces za prístupu vzduchu, pri ktorom z biologických odpadov vplyvom živých organizmov (mikroorganizmov, húb a rôznych bezstavovcov) vzniká kompost – organické hnojivo, ktoré je ideálne pre pestovanie rastlín.Kompostovanie teda nie je spôsob „likvidácie“ biologických odpadov, ale cielený proces výroby organického hnojiva – kompostu.Nechajte sa inšpirovať týmito stránkami a zdokonaľte svoje kompostovanie tak, aby ste vyrábali kvalitný, pre pôdu prospešný kompost. Prispejete tak svojou troškou k ochrane životného prostredia.

Fotogaléria: