Sídlo spoločnosti


 • NEHLSEN-EKO, spol. s.r.o.

Pod Kalváriou 2616/32
95501  Topoľčany

info@nehlseneko.sk

 • Fakturačné údaje

  IČO: 36546194
  DIČ: 2020138406
  IČ DPH: SK2020138406

  Bankové spojenie: VÚB Topoľčany
  IBAN: SK04 0200 0000 0015 8265 2651
  BIC: SUBASKBX
 
 

Kontakt

 • RNDr. Mária Jančová 
  konateľka
 
 • Mgr. Peter Jánoš
  vedúci prevádzky - nakladanie s odpadmi, miestne komunikácie
  Pracovná doba: 06:00 - 14:30
 
 • Peter Sotoňák
  majster miestnych komunikácií
  Pracovná doba: 06:00 - 14:30

 • Soňa Grácová
  technicko-prevádzkový pracovník, dispečing
  Pracovná doba:  06:00 - 14:30
 
 • Ing. Lukáš Ryban
  obchodno-prevádzkový pracovník
  Pracovná doba: 07:00 - 15:30
 
 • Mgr. Dagmar Paláková
  personálna a mzdová agenda
  Ing. Jana Beláňová
  fakturácia služieb
  Pracovná doba: 07:00 - 15:30

Kompostáreň Topoľčany

Ul. Pivovarnícka (oproti dotrieďovaciemu dvoru mesta Topoľčany)
95501  Topoľčany

  +421 911 278 475
info@nehlseneko.sk

 • Otváracie hodiny:      
  pondelok - piatok: 06:00 - 15:30
  sobota: 09:00 - 11:00
  nedeľa: zatvorené