Aktuality

Uzatvorenie zmluvy o zbere a odvoze triedeného odpadu
- o uzatvorenie zmluvy o zbere triedeného odpadu môžete požiadať na tel. čísle 0901 711 605 alebo emailom : obchod@nehlseneko.sk

Neviete ako zaradiť odpad? Zoznam katalógových čisiel odpadu najdete  TU

Z archívu udalostí.

U P R A C M E    S I   T O P O Ľ Č A N Y
v spolupráci s mestom Topoľčany podporujeme akciu "upracme si Topoľčany"

D E Ň    Z E M E


25.4.2019     deň otvorených dverí spojený s prehliadkou a prednáškou na kompostárni a dotrieďovacom dvore

Harmonogram:

od 8,00h  -  12,30h ....žiaci základných škôl ( prednáška, prehliadka spojená s kvízom a súťažami )
od 13,00h -  14,00h ...vstup pre verejnosť spojený s prednáškou a prehliadkou za sprievodu personálu