Sídlo spoločnosti

NEHLSEN-EKO, spol. s.r.o.




Fakturačné údaje


IČO: 36546194
DIČ: 2020138406
IČ DPH: SK2020138406

Bankové spojenie: VÚB Topoľčany
IBAN: SK04 0200 0000 0015 8265 2651
BIC: SUBASKBX

Kontakt

RNDr. Mária Jančová 
konateľka spoločnosti

Peter Sotoňák
majster miestnych komunikácií
Pracovná doba: 6:00 - 14:30

Soňa Grácová
technicko-prevádzkový pracovník, dispečing
Pracovná doba:  06:00 - 14:30

Bc. Miriam Grznárová 
obchodné oddelenie
Pracovná doba: 07:00 - 15:30

Mgr. Dagmar Paláková
personálna a mzdová agenda
Pracovná doba: 07:00 - 15:30

Ing. Jana Beláňová 
fakturácia služieb
Pracovná doba: 07:00 - 15:30

Mgr. Barbora Čanecká
administratíva
Pracovná doba: 07:00 - 15:30

Kompostáreň bioodpadov a dotrieďovací dvor

Ul. Pivovarnícka 20
95501  
Topoľčany

Vedúci pracovník  - dotrieďovací dvor:

Otváracie hodiny:      
pondelok - piatok: 06:00 - 15:30
sobota: 09:00 - 11:00
nedeľa: zatvorené