Sídlo spoločnosti

NEHLSEN-EKO, spol. s.r.o.

NEHLSEN-EKO, spol. s.r.o. logo jpg

Fakturačné údaje


IČO: 36546194
DIČ: 2020138406
IČ DPH: SK2020138406

Bankové spojenie: VÚB Topoľčany
IBAN: SK04 0200 0000 0015 8265 2651
BIC: SUBASKBX

Kontakt

Ing. Juraj  Marko
konateľ spoločnosti

Peter Sotoňák
vedúci pracovník
miestne komunikácie
(asfaltovanie, zimná údržba )
Pracovná doba: 6:00 - 14:30

Tomáš Lisý
dispečer
Pracovná doba:  06:00 - 14:30

Ing. Daniel Lukačovič
vedúci prevádzky 
Pracovná doba: 07:00 - 15.30


Mgr. Dagmar Paláková
personálna a mzdová agenda
Pracovná doba: 07:00 - 15:30

Ing. Jana Fejesová 
fakturácia, ekonomické oddelenie
Pracovná doba: 07:00 - 15:30

Eva Hudecová
obchodné oddelenie
cenové ponuky, zmluvy
Pracovná doba: 07:00 - 15:30

Ing. Veronika Klačanská
obchodná manažérka
Pracovná doba: 07:00 - 15:30

Dotrieďovací dvor

Ul. Pivovarnícka 20
95501  
Topoľčany

Vedúca pracovníčka  - dotrieďovací dvor:

Mgr. Barbora Čanecká

Otváracie hodiny:      
pondelok - piatok: 07:00 - 15:30
sobota: 09:00 - 13:00
nedeľa: zatvorené