Sídlo spoločnosti

NEHLSEN-EKO, spol. s.r.o.

Pod Kalváriou 2616/3295501  Topoľčany

Fakturačné údaje

IČO: 36546194
DIČ: 2020138406
IČ DPH: SK2020138406

Bankové spojenie: VÚB Topoľčany
IBAN: SK04 0200 0000 0015 8265 2651
BIC: SUBASKBX

Kontakt

RNDr. Mária Jančová 
konateľka

Mgr. Peter Jánoš
vedúci prevádzky - nakladanie s odpadmi, miestne komunikácie
Pracovná doba: 06:00 - 14:30

Peter Sotoňák
majster miestnych komunikácií
Pracovná doba: 06:00 - 14:30

Soňa Grácová
technicko-prevádzkový pracovník, dispečing
Pracovná doba:  06:00 - 14:30

Ing. Lukáš Ryban
obchodno-prevádzkový pracovník
Pracovná doba: 07:00 - 15:30

Mgr. Dagmar Paláková
personálna a mzdová agenda
Ing. Jana Beláňová
fakturácia služieb
Pracovná doba: 07:00 - 15:30

Kompostáreň Topoľčany

Ul. Pivovarnícka (oproti dotrieďovaciemu dvoru mesta Topoľčany)95501  Topoľčany

Otváracie hodiny:      
pondelok - piatok: 06:00 - 15:30
sobota: 09:00 - 11:00
nedeľa: zatvorené