Sídlo spoločnosti

NEHLSEN-EKO, spol. s.r.o.

NEHLSEN-EKO, spol. s.r.o. logo jpg

Fakturačné údaje


IČO: 36546194
DIČ: 2020138406
IČ DPH: SK2020138406

Bankové spojenie: VÚB Topoľčany
IBAN: SK04 0200 0000 0015 8265 2651
BIC: SUBASKBX

Kontakt

Ing. Juraj  Marko
konateľ spoločnosti

Peter Sotoňák
vedúci pracovník
-  miestne komunikácie
(asfaltovanie, zimná údržba )
Pracovná doba: 6:00 - 14:30

Soňa Grácová
vedúca pracovníčka
-  zvoz a likvidácia odpadu
(komunálny, triedený, zdravotnícky)
Pracovná doba:  06:00 - 14:30

Ing. Lukáš Ryban
obchodné oddelenie
-  cenové ponuky, zmluvy
Pracovná doba: 07:00 - 15:30


Mgr. Dagmar Paláková
personálna a mzdová agenda
Pracovná doba: 07:00 - 15:30

Ing. Jana Beláňová 
fakturácia služieb
Pracovná doba: 07:00 - 15:30

Ing. Daniel Lukačovič
technicko-prevádzkový pracovník
Pracovná doba: 07:00 - 15.30

Dotrieďovací dvor

Ul. Pivovarnícka 20
95501  
Topoľčany

Vedúca pracovníčka  - dotrieďovací dvor:

Mgr. Barbora Čanecká

Otváracie hodiny:      
pondelok - piatok: 07:00 - 15:30
sobota: 09:00 - 11:00
nedeľa: zatvorené