Sídlo spoločnosti

NEHLSEN-EKO, spol. s.r.o.

NEHLSEN-EKO, spol. s.r.o. logo jpg

Fakturačné údaje


IČO: 36546194
DIČ: 2020138406
IČ DPH: SK2020138406

Bankové spojenie: VÚB Topoľčany
IBAN: SK04 0200 0000 0015 8265 2651
BIC: SUBASKBX

Dispečing 038/ 53 206 06

Ing. Juraj Marko
konateľ spoločnosti
Roman Kubrický
dispečing - zvoz a likvidácia odpadov
Peter Sotoňák
údržba miestnych komunikácií
Mgr. Dagmar Paláková
personálna a mzdová agenda
Ing. Jana Fejesová
fakturácia, ekonomické oddelenie
Bc. Zuzana Rybanská
Mgr. Kristína Ševčíková
obchodné oddelenie
nebezpečné a priemyselné odpady  

Dotrieďovací dvor

Ľuboš Grežďo
Ul. Pivovarnícka 4832/15, Topoľčany

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok :                           7:00 - 15:30
Sobota :
v mesiaci marec až október          9:00 - 13:00 
v mesiaci november až február   9:00 - 11:00
Nedeľa:                                               zatvorené