Riešenia pre odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť k životnému prostrediu, profesionálny prístup a kvalitné služby pre ľudí sú pre nás na prvom mieste. Čisté a zdravé prostredie je zrkadlom čistej duše ľudí, ktorí v ňom žijú.

Napriek tomu, že je v platnosti usmernenie MŽP SR zo dňa 30.3.2020, týkajúce sa nakladania s odpadmi v Slovenskej republike počas epidémie koronavirusu COVID-19 a to umožňuje prevádzkovať zariadenia, ktoré nakladajú s odpadmi, vstúpilo oddnes do platnosti usmernenie k voľnému pohybu osôb v čase Veľkonočných sviatkov, a to presne určuje výnimky zo zákazu pohybu občanov SR. Keďže sa vo výnimkách neuvádzajú prevádzky nakladajúce s odpadmi, občania by v dňoch od stredy 8.4. do pondelka 13.4. vrátane, nemali navštevovať takéto prevádzky.
Z uvedeného vyplýva, že zberný dvor bude v tomto čase pre verejnosť uzatvorený.

Odpady - covid - 19