Zvoz odpadu - obce

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určujú obyvateľom obcí jednotlivé obce prostredníctvom VZN obce.

Zoznam obcí v ktorých vykonávame zber a odvoz komunálneho odpadu: 

Tesáre  ( navštívte obec )
Kuzmice ( navštívte obec )
Závada ( navštívte obec )
Velušovce ( navštívte obec )
Nemečky ( navštívte obec )
Tovarníky ( navštívte obec )
Nemčice ( navštívte obec )
Čeladince ( navštívte obec )
Kovarce ( navštívte obec )
Krušovce ( navštívte obec )
Krnča ( navštívte obec )
Horné Obdokovce ( navštívte obec )
Veľké Ripňany ( navštívte obec )
Veľké Dvorany ( navštívte obec )
Blesovce ( navštívte obec )
Vozokany ( navštívte obec )
Ješkova Ves ( navštívte obec )
Veľký Klíž ( navštívte obec )
Bojná ( navštívte obec )

Zoznam obcí v ktorých vykonávame zber a odvoz separovaného odpadu: 

Tesáre
Kuzmice
Závada
Velušovce
Nemečky
Tovarníky
Nemčice
Čeľadince
Kovarce
Krušovce
Krnča
Horné Obdokovce
Veľké Ripňany