História spoločnosti Nehlsen GmbH & Co.KG

Nemecká spoločnosť Nehlsen je rodinný podnik, ktorý je v súčasnosti vedený už treťou generáciou rodiny Nehlsen. Od vzniku až dodnes musela spoločnosť vždy čeliť novým výzvam. Dodnes ponúka obchodným partnerom inovácie, podnikateľskú odvahu a angažovanú prácu zeleno-bieleho tímu Nehlsen.

Spoločnosť založil 10. decembra 1923 Karl Nehlsen. Pôvodne bola určená na transport materiálov (od piesku až po nábytok), ktorý Karl Nehlsen zabezpečoval vozmi ťahanými koňmi.

V období, keď Karl Nehlsen pôsobil ako prepravca materiálov, v Brémach a v okolí narastalo množstvo odpadu. V roku 1928 sa preto spoločnosť pretransformovala na služby v oblasti likvidácie odpadu. Karl Nehlsen tak prebral zvoz odpadu z domácností, obchodných domov a verejných budov. Rozsah služieb v tom čase zahŕňal likvidáciu tuhých a kvapalných odpadov, odstraňovanie poľadovice a snehu.

Neskôr musel Karl Nehlsen investovať do špeciálnych vozidiel na zber odpadu, pretože jeho malá firma nezvládala nával zákazníkov. V roku 1949 sa k rodinnému biznisu pridal Karlov najstarší syn, Dieter, ktorý sa staral o logistiku a jej rozvoj. Neskôr, v roku 1953, Dieter Nehlsen prebral vedenie spoločnosti. Nárast množstva odpadu viedol k vybudovaniu prvej spaľovne odpadu.

Počas vedenia spoločnosti sa Dieter Nehlsen stretol s novou výzvou, ktorou bola recyklácia. Ako milovník životného prostredia ju naplno podporoval napr. kúpou nových vozidiel na triedený odpad, výstavbou kompostární a zariadení na triedenie odpadov. K ochrane morského života prispievala systematická likvidácia odpadu z lodí, ktorú v brémskych prístavoch zaviedla spoločnosť Nehlsen.

V 20. storočí spoločnosť Nehlsen expandovala a spájala sa s rôznymi menšími firmami, ktoré sa zaoberali odpadom. Spoločnosť Nehlsen rozvíjala a podporovala nové spôsoby likvidácie odpadu, ktoré prispievali k ochrane životného prostredia namiesto jeho ničenia. Spoločnosť Nehlsen a jej partneri pokryli svojimi službami celé Nemecko a neskôr aj iné krajiny. V roku 1995 nečakane zomrel Dieter Nehlsen a rodinná firma skončila v rukách jeho manželky, Ilse Nehlsen. Tá s pomocou synovca, Petra Hoffmeyera, dokázala naďalej viesť spoločnosť Nehlsen.

Dnes je firma vedená Petrom Hoffmeyerom a v Nemecku má 60 rôznych pobočiek. Spoločnosť má zastúpenie aj na medzinárodnej úrovni, a to dcérskymi spoločnosťami v Európe a v Afrike. Naposledy bola zriadená pobočka v Ghane. Spoločnosť je aj partnerom systému triedenia odpadu s názvom "Duales System Deutschland".