Dotrieďovací dvor

Dotrieďovací dvor Topoľčany - Ul. Pivovarnícka 20, 955 01 Topoľčany
Vedúca prevádzky  - Mgr. Barbora Čanecká
Kontakt: 0901 700 223

Otváracie hodiny:          pondelok až piatok:    07:00 - 15:30
                                            sobota:                          09:00 - 13:00

Bezplatné uloženie vyhradených druhov odpadu je na základe preukázania sa občianským preukazom (len pre obyvateľov Topoľčian a jeho mestských častí)

Čo je Dotrieďovací dvor ?
A ako funguje?

Triediace stredisko je vlastne dotrieďovacie alebo roztrieďovacie stredisko. Jeho náplňou je roztriediť komodity, ktoré sa v systéme zberu zbierajú do jedného kontajnera z dôvodu znižovania prepravných nákladov alebo odstrániť rôzne nečistoty z obsahu kontajnera určeného k zberu jednej komodity.

Na začiatku celého systému stojí občan, so všetkými svojimi chybami, výhovorkami, problémami, mindrákmi ... , ale aj so vzdelaním, skúsenosťami, nadšením a toleranciou. Aj v našom „ideálnom meste“ o výsledkoch triedenia odpadov rozhodne on. On je tým, kto pokojne prejde okolo modrého kontajnera na papier a papierový odpad vhodí do kontajnera na zmesový odpad, pričom svoje konanie vôbec nevie zdôvodniť. On sa sťažuje na nedostatočnú hustotu kontajnerov a keď je systém skoro dokonalý, nájde si inú výhovorku. A je to opäť on, kto si kúpi delený kôš na odpady, odpady triedi už v domácnosti .

Občan, na začiatku systému, rozhodne, koľko odpadov sa ocitne v kontajneroch na triedený zber a koľko z nich poputuje na skládku komunálneho odpadu alebo do spaľovne. Rozhodne tým aj o ekonomike, nákladovosti, budúcich investíciách ...

Cesta od občana ...

- zvozové vozidlo na základe harmonogramu vyprázdni zberné nádoby na triedený zber podľa jednotlivých komodít. 
- vozidlo privezie odpad do triediaceho strediska, kde ho vyloží do príslušného skladovacieho priestoru. 
- odpad je posúvaný na pás kde sa ručne triedi na jednotlivé materiálové skupiny 
- jednotlivé komodity sa odčleňujú od nečistôt. napr. plasty sa triedia podľa ich druhu a farebnosti.
- vytriedený odpad sa lisuje vo veľkokapacitných lisov na balíky o hmotnosti od 80 do 300 kg a je takto pripravený na distribúciu odberateľom. 

Fotogaléria