Dotrieďovací dvor

Dotrieďovací dvor Topoľčany
Pivovarnícka 4832/15
955 01 Topoľčany
Kontakt DD:

Ľuboš Grežďo
kontakt: 0901 711 601

Otváracie hodiny:

pondelok až piatok        07:00 - 15:30
sobota:                             09:00 - 13:00 (marec - október)
                                          09:00 - 11:00 (november - február)
nedeľa:                             zatvorené 

Bezplatné uloženie vyhradených druhov odpadu je na základe preukázania sa občianskym preukazom (len pre obyvateľov Topoľčian a jeho mestských častí)

Čo je Dotrieďovací dvor ?
A ako funguje?

Triediace stredisko je vlastne dotrieďovacie alebo roztrieďovacie stredisko. Jeho náplňou je roztriediť komodity, ktoré sa v systéme zberu zbierajú do jedného kontajnera z dôvodu znižovania prepravných nákladov alebo odstrániť rôzne nečistoty z obsahu kontajnera určeného k zberu jednej komodity.

Na začiatku celého systému stojí občan, so všetkými svojimi chybami, výhovorkami, problémami, mindrákmi ... , ale aj so vzdelaním, skúsenosťami, nadšením a toleranciou. Aj v našom „ideálnom meste“ o výsledkoch triedenia odpadov rozhodne on. On je tým, kto pokojne prejde okolo modrého kontajnera na papier a papierový odpad vhodí do kontajnera na zmesový odpad, pričom svoje konanie vôbec nevie zdôvodniť. On sa sťažuje na nedostatočnú hustotu kontajnerov a keď je systém skoro dokonalý, nájde si inú výhovorku. A je to opäť on, kto si kúpi delený kôš na odpady, odpady triedi už v domácnosti .

Občan, na začiatku systému, rozhodne, koľko odpadov sa ocitne v kontajneroch na triedený zber a koľko z nich poputuje na skládku komunálneho odpadu alebo do spaľovne. Rozhodne tým aj o ekonomike, nákladovosti, budúcich investíciách ...

Cesta od občana ...

1. zvozové vozidlo na základe harmonogramu vyprázdni zberné nádoby na triedený zber podľa jednotlivých komodít. 
2. vozidlo privezie odpad do triediaceho strediska, kde ho vyloží do príslušného skladovacieho priestoru. 
3. odpad je posúvaný na pás kde sa ručne triedi na jednotlivé materiálové skupiny 
4. jednotlivé komodity sa odčleňujú od nečistôt. napr. plasty sa triedia podľa ich druhu a farebnosti.
5. vytriedený odpad sa lisuje vo veľkokapacitných lisov na balíky o hmotnosti od 80 do 300 kg a je takto pripravený na distribúciu odberateľom. 

Fotogaléria