Čistenie mesta 

Našou dôležitou náplňou v meste Topoľčany  je starostlivosť o čistotu a zjazdnosť miestnych komunikácií počas celého roka a údržba verejných priestranstiev. 
Táto činnosť zahŕňa priebežné ručné i strojné čistenie komunikácií, chodníkov, parkov, zastávok, schodov, podchodov, autobusového nástupišťa a pod.


Služby v letnej údržbe komunikácií zahŕňajú nasledovné činnosti:

- ručné a strojové čistenie komunikácií a verejných plôch
- ručné a strojové zametanie komunikácií a verejných plôch
- kropenie komunikácií,ručné a strojové čistenie kanálových vpustí
- čistenie komunikácií od lístia


Zametacie mechanizmy