Zabezpečujeme opravu a údržbu miestnych komunikácii, chodníkov. 
Opravu a osadenie zvyslého dopravného značenie, realizácia vodorovného dopravného značenia.

Práce vykonávame tak  pre mesto Topoľčany na základe objednávok ako aj pre fyzické a právnické osoby.