Úlohou strediska miestnych komunikácií je


Práce vykonávame tak  pre mesto Topoľčany na základe objednávok, ako aj pre fyzické a právnické osoby.