Triedený zber

Triedený zber je súčasťou moderného odpadového hospodárstva a jeho úspešnosť vo veľkej miere záleží od uvedomelosti každého občana a o jeho aktívnom podieľaní sa na triedení odpadu. 
Prečo triediť odpad?
- Významne sa znižuje množstvo komunálneho odpadu na skládkach.
- Vytriedený odpad sa stane druhotnou surovinou, čím sa šetria prírodné zdroje, energia a náklady.
- Šetríme tak životné prostredie.

Viete ako správne triediť odpad?

Všetko dôležité a potrebné nájdete v dokumente Alchýmia triedenia komunálneho odpadu. 
Prvým, základným pravidlom je predchádzanie vzniku odpadu. Keď odpad netvoríme, nemusíme sa ani zaťažovať jeho triedením. Pri predchádzaní vzniku odpadu, ako aj pri nakladaní s odpadom, ktorý sme už vyprodukovali, sa riadime hierarchiou odpadového hospodárstva.

Alchymia-triednia-komunalneho-odpadu.pdf