Triedený zber

Triedený zber je súčasťou moderného odpadového hospodárstva a jeho úspešnosť vo veľkej miere záleží od uvedomelosti každého občana a o jeho aktívnom podieľaní sa na triedení odpadu. 
Prečo triediť odpad?
- Významne sa znižuje množstvo komunálneho odpadu na skládkach.
- Vytriedený odpad sa stane druhotnou surovinou, čím sa šetria prírodné zdroje, energia a náklady.
- Šetríme tak životné prostredie.

Viete ako správne triediť odpad?