Triedený zber

Triedený zber je súčasťou moderného odpadového hospodárstva a jeho úspešnosť vo veľkej miere záleží od uvedomelosti každého občana a o jeho aktívnom podieľaní sa na triedení odpadu. 
Prečo triediť odpad?
- Významne sa znižuje množstvo komunálneho odpadu na skládkach.
- Vytriedený odpad sa stane druhotnou surovinou, čím sa šetria prírodné zdroje, energia a náklady.
- Šetríme tak životné prostredie.

Papier 

noviny, časopisy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, papierový obal, kartón, lepenka, kancelársky papier, atď.

krabice od vajíčok, rolky od toaletného papiera, znečistený papier (potravinami, farbou, maltou,....), kopírovací papier, faxový papier, celofán a voskovaný papier, hygienické potreby (plienky, vreckovky,...), vata, obaly od sladkostí a slaností.

Papier vkladáme do zberných nádob s označením "papier" alebo do modrých zberných nádob.

Plasty

stlačené PET fľaše, plastové fľaše, uzávery z fliaš, obalové fólie, tégliky z jogurtov, masla, potravín, kozmetiky a iných predmetov, plastové hračky, polystyrén, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok.

 znečistené plasty (potravinami, zeminou, farbami, maltou , ...) obaly od sladkostí a slaností, celofán, podlahové krytiny, molitan, plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov.

Plasty vkladáme do zberných nádob s označením "plasty" alebo do žltých zberných nádob.

Sklo

fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre, obaly z potravín, zaváranín, tabuľové sklo, sklo z okuliarov.

uzávery z fliaš od nápojov, silne znečistené sklo (potravinami, maltou,...) porcelán, keramika, zrkadlá, auto sklo, dymové sklo, drôtené sklo, sklobetóny, žiarovky, žiarivky, výbojky, plexisklo, teplomer, TV obrazovky.

Sklo vkladáme do zberných nádob s označením "farebné/biele sklo" alebo do zelených zberných nádob.

Kovové obaly

kovové obaly od potravín - plechovky od nápojov, konzervy, tégliky od paštét, hliníkové fólie (viečka z jogurtov a smotany, obaly zo syrov a čokolád...), tégliky od čajových sviečok, kompótové viečka, kuchynské predmety, alobal.

obaly veľmi znečistené potravinami, farbou, chemikáliami, obaly z jedov a glejov, tlakové nádoby.

Kovové obaly vkladáme do zberných nádob s označením "plasty/kovové obaly" alebo do žltých zberných nádob spolu s plastmi.

Tetrapaky

stlačené viacvrstvové (krabicové) obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína.

znečistené VKM potravinami, viacvrstvové obaly od kávy, kakaa, vegety, korenín, nanukov, žuvačiek.

Tetrapaky vkladáme do zberných nádob s označením "plasty/tetrapaky" alebo do nádob s označením "plasty" alebo do žltých zberných nádob.